Nytt jubileumsdiplom

Jaga kommuner? Visst!

”Club SK5AJ fyller 50 år 2018. Klubben bildades 1968 och var mycket aktiv under ett
antal år främst genom deltagande i tävlingar men också genom aktivt deltagande i
SSA:s angelägenheter som t. ex. Disrtiktsledare, QSL-ansvarig för 5:e distriktet,
testledare, DX-bulle-redaktör, SSA styrelsemedlem och medlem i SSA valberednig,
OTC funktionär mm. samt inte minst arrangerandet av SSA Årsmöte i Vadstena 1974.
Främsta tävlingsmerit var 1:a i EU och 6:e plats i CQWW CW Multi-Multi 1970.
1971 instiftades också SCA, Swedish Communes Award som blev en stor aktivitet
som fick efterföljare i Församlingsjakten och Kommunjakten. Aktiviteter som i hög
grad bidragit till ökad aktivitet på annars ganska öde band.
SCA Swedish Communes Award har överlåtits till SSA och ingår numera i SSA.s
diplomflora. I samband med att Club SK5AJ nu fyller 50 år 2018 vill vi under detta år återuppliva
aktiviteten med kommundiplomet genom att ge ut ett Jubileumsdiplom.”

Läs mer HÄR