Mycket aktivitet på klubben

Kvällens Radio & Teknikmöte samlade åtta medlemmar. Anders ECM och Bengt EQL fixade tidigare under eftermiddagen till KV-antennen för lågbanden. Ena dipolbenet hade vickat loss i vinden och det var väl därför som SVF visade dåliga värden.

Som planerat så ersattes koaxialkabeln med en kort längd 300 ohm bandkabel. Klubbens ICOM AH4 tuner monterades på väggen vid fönsterkarmen där 300 ohm bandkabeln smögs in.

På så sätt går antennen att använda på samtliga 9 amatörband från 1,8 till 28 MHz med låg SVF sett från transceivern.

Även riktningen på 2 m Yagin korrigerades och bultarna till rotor drogs åt. När 2 m stationen skulle provköras visade det sig att ICOM-transceivern var död i RX och inte gav någon uteffekt. Mer att reparera med andra ord.

Anders ECM hade dagen till ära klätt upp sig i 1975 års klubbtröja. Sådana fina tröjor hade vi på 70-talet!

Resten av kvällen ägnades åt att röja VHF-bordet och plocka bort allt gammalt kablage som inte använts på länge eller som inte behövs.

VHF-bordet blev nästan klart och som tillfällig ersättare för ICOM-transceivern som plötsligt slutat att fungera provades några av de senare apparaterna som medlemmar skänkt till klubben.

Den nyinförskaffade Sqeeze Key elbuggen kopplades in till ICOM PRO III. Niklas OYE hade med sig några väggklockor för VHF-bordet och fikarummet.

Hela fem QSO avverkades på 3,5 7 och 10 MHz med den reparerade antennen.

Städningen fortsatte genom att fylla ECM bil med div skrot för vidare befodran till SYSAV återvinning. Några gamla datorer och lite annat bars ut för att göra plast för de senaste donationerna från SM7HWD och idag div radioutrustning som Roland SM7FKR skänkt till klubben. Bl a ett Heathkit SB-200 slutsteg i till synes fint skick.

Vi som deltog i kvällens övningar i radiorummet och fikarummet var Anders ECM, Bengt EQL, Niklas OYE, Roland ONZ, Göran IYM, Jörgen JMA och Lars WVZ.

Nästa Radio & Teknikmöte blir preliminärt den 6 juli 2022. En del arbete med kabeldragning och jordning av stationen återstår liksom att göra klart kopplingarna för VHF-bordet.

@

Radio- och teknikmöte 1 juni

Onsdagen den 1 juni träffas vi igen för att fortsätta översynen av radiostationen. Om vädret blir bra så tar vi oss an antennerna. Det är främst KV-dipolen som behöver fixas till. Tanken är att ersätta den nuvarande långa koaxialkabeln med en kort bit bandkabel som istället tas in via fönsterkarmen och använda klubbens AH4-autotuner till transceivern IC756PROIII. Matarledningen blir bara några meter lång och förhoppningsvis kommer antennen att fungera tillräckligt bra på 160, 80, 60, 40, 30, 17 och 12 mb.

Befintlig 3 elements Yagi-antenn har skaplig SVF på 20, 15 och 10 mb. På så sätt får vi fungerande antenner för samtliga KV-band. Rotorn till 3 element Yagin återstår att reparera. Det blir inte på onsdag.

Blir det dåligt väder fortsätter vi med att bygga om radiobordet för VHF-stationen istället.

KV-stationen kommer även att kompletteras med en Squeeze Key i nyskick som ropades in på SK7HW vårauktion i lördags för det facila priset 60 kronor.

Studiebesök hos FRO Skåne Sydväst i Husie

Den 18 maj gjordes ett studiebesök hos FRO Skåne Sydväst i Husie. Först blev det visning av radioutrustningen avsedd för olika typer av radiosamband. Sedan en kort introduktion av föreningens verksamhet och resurser.

Lektionssalen med 20 elevplatser som används för utbildning för både morsetelegrafi och handhavande av FROs radioutrustning. FRO erbjuder samband och radiokommunikation till kommuner, andra organisationer och olika tävlingar m m. Utbildning i sambandstjänst till de två hemvärnsbataljoner som verkar i området. Ungdomsverksamheten vänder sig till ungdomar mellan 15 och 19 år.

Som värdar för studiebesöket stod Thorbjörn Karlsson, SM7YTN (ordf) och Nicklas Jönsson SM7OYE. Från HCL hade sex medlemmar mött upp.

I radiorummet som ligger i direkt anslutning till det stora mötesrummet finns ett radiobord med utrustning för såväl amatörradio som för FROs egna radionät. Två fackverksmaster 20 resp 24 m höga bär en 3 elements KV-Yagi, bredbandsdipol, en Windom-dipol och ett antal VHF-antenner. Tack för ett trevligt möte.

Om klubbens webbplats SK7CE.SE

Informationstexterna har uppdaterats. Innehåll som inte har direkt koppling till klubben och vår verksamhet har tagits bort helt. Några tekniska artiklar av allmänintresse har sparats. Länkarna till externa webbplatser skall ses över och eventuellt kompletteras. En del av föredragen från de senare åren finns att läsa direkt i webbläsaren eller ladda ner som pdf-filer.

Klubbens historia del 1 från bildandet 1958 fram till 1965 då verksamheten övergick från BCDX-ing till amatörradio och som skrevs av Bengt EQL 1994 har lagts till och försetts med bilder.

Klubbens ordförande Bengt Löfberg tackar Sonja Persson från HCJB i Ecuador för hennes föredrag om radiostationen. Tornabankens filmsal 1961.

Del 2 från 1965 till nutid är inte skriven än men en kortversion med de viktigaste milstolparna genom åren kommer nog upp innan sommaren. Källmaterial finns det gott om så det handlar bara om att välja ut och sammanställa.

Ombyggnad av radioborden

Rapport från arbetsmötet den 4 maj 2022; Arbetet med att bygga om radiorummet började med att rensa kortvågsbordet från alla apparater och skrot. Allt gammalt kablage togs bort.

En ny hylla för KV-tranceivern sågades till och den utdragbara handnyckeln monterades i rätt position under bordet. Anders SM7ECM luftar stationen på 80 mb.

Fler Raaco-skåp fyllda med komponenter och annat bra att ha skruvades upp. Nästa projekt blir VHF-bordet där det också behövs röjas och städas.

Vi som jobbade var Bengt EQL, Anders ECM, Roland ONZ och Nicklas OYE.