Om klubbens webbplats SK7CE.SE

Informationstexterna har uppdaterats. Innehåll som inte har direkt koppling till klubben och vår verksamhet har tagits bort helt. Några tekniska artiklar av allmänintresse har sparats. Länkarna till externa webbplatser skall ses över och eventuellt kompletteras. En del av föredragen från de senare åren finns att läsa direkt i webbläsaren eller ladda ner som pdf-filer.

Klubbens historia del 1 från bildandet 1958 fram till 1965 då verksamheten övergick från BCDX-ing till amatörradio och som skrevs av Bengt EQL 1994 har lagts till och försetts med bilder.

Klubbens ordförande Bengt Löfberg tackar Sonja Persson från HCJB i Ecuador för hennes föredrag om radiostationen. Tornabankens filmsal 1961.

Del 2 från 1965 till nutid är inte skriven än men en kortversion med de viktigaste milstolparna genom åren kommer nog upp innan sommaren. Källmaterial finns det gott om så det handlar bara om att välja ut och sammanställa.

Ombyggnad av radioborden

Rapport från arbetsmötet den 4 maj 2022; Arbetet med att bygga om radiorummet började med att rensa kortvågsbordet från alla apparater och skrot. Allt gammalt kablage togs bort.

En ny hylla för KV-tranceivern sågades till och den utdragbara handnyckeln monterades i rätt position under bordet. Anders SM7ECM luftar stationen på 80 mb.

Fler Raaco-skåp fyllda med komponenter och annat bra att ha skruvades upp. Nästa projekt blir VHF-bordet där det också behövs röjas och städas.

Vi som jobbade var Bengt EQL, Anders ECM, Roland ONZ och Nicklas OYE.

NAC 2 m aktivitetstest

Medlemsaktiviteter
”En handfull medlemmar har sedan några år tillbaka deltagit i Nordic Activity Contest (NAC) och klubbkampen på 144, 432, 1296 MHz samt Mikrovågor. SK7CE har placerat sig högt upp i resultatlistan”