Ännu ett spännande månadsmöte!

Månadsmötet avhålls denna gång onsdagen den 22 maj kl 19.00 Efter mötet blir det föredrag av Fredrik Brumme, SA7FDT som berättar om Ericsson Response och hur radio används vid naturkatastrofer och humanitära nödlägen. Välkomna! Mer information finns här https://www.ericsson.com/en/about-us/sustainability-and-corporate-responsibility/technology-for-good/humanitarian-response

På måndag 25 feb träffas vi som anmält oss vid Fysiska Inst entre kl 17,45 där Ivan kommer att ta emot oss. Proffessorsgatan.

Lokalens öppettider

På Luciamötet 12/12 2018 bestämdes att lokalen skulle hållas öppen första tisdagen samt tredje onsdagen i varje månad. Övriga tider enligt överenskommelse med klubbens utsedda nyckelinnehavare.

Luciamöte 12/12

Vi närmar oss jul och det är dags för det traditionsenliga Luciamötet. Alla hälsas hjärtligt välkomna till klubblokalen Onsdagen den 12/12 klockan 19:00. På agendan står bland annat en presentation av världens kanske minsta basstation för 4G mobiltelefoni och en

Läs mer Luciamöte 12/12

Max 200W och 60m

Från 2018-11-01 är högsta tillståndsfria sändareffekt (“effekt tillförd antennsystemet”) 200W. Det finns ett kostnadsbelagt tillstånd att söka för upp till 1000W. Blankett finns på denna sidan. En god nyhet är att 60m nu är ett reguljärt amatörband och inte längre

Läs mer Max 200W och 60m

Field Day!

Klubbens field day samlade denna gång fyra deltagare. Vädret var utomförträffligt bra så kanske det spelade in. Blå himmel, helt vindstilla och varmt även i skuggan. Bengt SM7EQL provade en roterbar dipol på en 8 m hög glasfibermast. Antennen matas

Läs mer Field Day!